Er autister tankeblinde?

Tankeblindhet, en manglende forståelse av at andre besitter ulike opplysninger, meninger og følelser enn én selv, har fra begynnelsen av vært antatt å være hovedmekanismen bak autisme. Dette gjenspeiles i selve begrepet autisme, som stammer fra de greske ordene “autos” (selv) og “ismos” (tilstand) og er ment å bety “sykelig selvsentrerthet”. I nyere tid har […]

Den frigjorte Promethevs (Sitat)

Å lide sorger som håpet tror er uendelige. Å tilgi ugjerninger mørkere enn døden og natten. Å trosse krefter som fremstår allmektige. Å elske, og å holde ut, helt til håpet selv skaper det det etterstreber. Å hverken endre seg, vakle eller vende om. Dette, som din storhet, Titan, er å være god, lykkelig, vakker […]

Hva er stoisisme?

Vi kan vinne selv om vi taper dersom vi har gjort alt vi kan, for da har vi ihvertfall virkeliggjort én del av det resultatet vi ønsket   –  oss selv. Hentet fra “En fanfare for Promethevs” av Learned Hand. Stoisisme er en antikk gresk filosofisk retning grunnlagt av Zenon fra Kition (ca. 335 – 264 […]