Var feminismen noen gang feilfri?

De fleste feminismekritikere går ut ifra at feminismen opprinnelig var en god idé, men senere ble fordervet. Skillet mellom de tingene de liker og ikke liker uttrykkes som regel som et spørsmål om tid eller grad. “Jeg ville ha vært en feminist for hundre år siden” er et kjent klisjé som uttrykker denne holdningen. Er […]

Verdens første mannsaktivist

Introduksjon Ernest Belfort Bax var en engelsk advokat som levde fra 1854 til 1926. Fra slutten av 1800-tallet skrev og redigerte Bax flere tekster som kritiserte samtidens feminisme og han er én av de tidligste personene som huskes for å ha engasjert seg i det vi i dag kaller mannsaktivisme. I løpet av denne artikkelen […]