Er autister tankeblinde?

Tankeblindhet, en manglende forståelse av at andre besitter ulike opplysninger, meninger og følelser enn én selv, har fra begynnelsen av vært antatt å være hovedmekanismen bak autisme. Dette gjenspeiles i selve begrepet autisme, som stammer fra de greske ordene “autos” (selv) og “ismos” (tilstand) og er ment å bety “sykelig selvsentrerthet”. I nyere tid har […]