La oss finne ut hvorfor vi er antifeminister

Skjermbilde hentet fra videoen til Entertainment Weekly.

Denne gangen anmelder jeg en video1 fra 2017 produsert av ukebladet Entertainment Weekly der journalisten Anthony Breznican intervjuer talsperson for FNs kvinneråd Emma Watson2 om “hvorfor noen menn ikke liker feminisme”.

Jeg likte ikke svarene hun ga, fordi jeg kan tenke meg bedre grunner til at menn (og kvinner) ikke liker feminisme og dette er utgangspunktet for innlegget.

Mørketall

Breznican åpner med å spørre Watson om hvordan det går med “HeforShe”, den spesifikke FN-kampanjen hun representerer. Watson svarer at hun for tiden er mest opptatt av “manglende data”, eller “mørketall” på godt norsk, og nevner seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og lese- og skriveferdigheter som områder der dette er et problem.

På dette punktet vil jeg gi Watson rett, det er viktig å anskaffe presise data og å bekjempe alle problemene nevnt ovenfor, men jeg vil påpeke at det også finnes store mørketall og manglende fokus knyttet til problemer som hovedsaklig rammer menn.

Bilde hentet fra intervjuet hos Entertainment Weekly.

F.eks. er de fleste sivile som drepes i krig menn med enorm margin.34 Nå, dette skyldes selvfølgelig, blant annet, “fornuftige” grunner som at én kan regne med at en mann, med større sannsynlighet enn en kvinne, kommer til å bli rekruttert som soldat i fremtiden, slik sett kan det å drepe mannlige sivile én kommer over ansees som en måtte å fra ta fienden potensielle stridende på.

Likevel, alle problemer som ujevnt rammer kvinner ansees automatisk som å gjøre det på grunn seksisme og patriarkatet uten å ta hensyn til mulige forklaringer som det jeg nevner i dette tilfelle, her snakker vi altså om en dobbeltstandard.

Et vanskelig ord

Ca. et minutt inn i intervjuet stiller Breznican et nytt spørsmål som leder samtalen inn på temaet som ble antydet i videotittelen: “Hvorfor liker ikke noen menn feminisme?”

På dette svarer Watson:

I think the word is really difficult, – because it seems to inherently suggest a preferential treatment of the feminine over the masculine because it has the feminine in the word and I think that is a real oversight and a misunderstanding.

Jeg har lyst til å besvare dette utsagnet ved å sitere boken “Vi burde alle være feminister”5 av Chimamanda Ngozi Adichie:

Some people ask: “Why the word feminist?” Why not just say that you are a believer in human rights, or something like that?” Because that would be dishonest. Feminism is, of course, part of human rights in general – but to choose the vague expression human rights is to deny the specific and particular problem of gender. It would be a way of pretending that it was not women who have, for centuries, been excluded.

Nå, for å forklare dette sitatet med mine egne ord, så er det Adichie sier at det heter det feminisme, tross at målet er likhet, fordi feminister anser kvinner som den parten som lider av kjønnsulikhetene. Feminister hevder at selv om hverken kvinner eller menn er like, så er kvinner ulike fordi de har minst, imens menn er ulike fordi de har mest. Kampen for likestilling er derfor riktig å betegne som en kamp for kvinner.

Jeg skal se vekk fra at ingenting av dette stemmer, jeg skal også se vekk fra at mange feminister i lang tid har forsøkt å “relativisere” definisjonen over og prøvd å fremstille feminisme som et prosjekt som også omfatter en kamp for menn og gå rett på sak.

Jeg innrømmer at dette er det feminister mener med feminisme. Jeg forstår det, jeg forsto det også før jeg ble oppmerksom på det aktuelle sitatet jeg akkurat dro fram og jeg tror alle andre antifeminister forstår det også.

Men noen anklager jo likevel feminister for å hate menn og å være tilhengere av “kvinnelig overlegenhet”, hvorfor?

Vel, f.eks. selger en butikk i Australia som er del av kjeden “Target” en skjorte med påskriften “Girls are smarter” 6 (underforstått: “enn gutter”), i tillegg er det lett å finne feminister på Twitter som diskuterer tankeeksperimenter som “hvordan ville kvinner hatt det om menn ikke eksisterte?” eller kaller menn onde og ubrukelige.

Eksempel:

Forfatteren Amanda Marcotte har skrevet boken “Troll Nation” som tar et oppgjør med “netthets”, virker hun ikke snill?

Jeg sier ikke at jeg tror at feminister, på alvor, mener at kvinner bedre enn menn, jeg sier bare at disse eksemplene er bedre forklaringer på at noen tror dette “stereotypet” og er mer relevante for en samtale om “hvorfor noen menn ikke liker feminisme” enn “fordi det har femi i ordet”.

Skylder feminisme på menn?

Helt på tampen av videoklippet sier Watson:

They feel like there is blame attached to that word and I think that is really difficult to deal with.

Med andre ord er den siste grunnen til menn ikke liker feminismen at de føler den tillegger dem skyld, nå Watson fikk ikke fullført setningen før videoen gikk i svart, så jeg vet ikke om hun skulle til å si noe i retning av “men, det gjør vi selvfølgelig ikke” eller insistere på at menn lærer seg å leve med, av den grunn får jeg vel selv besvare det antydede spørsmålet: Skylder feminisme på menn?

Vel, jeg tror de fleste feminister, dersom de ble spurt direkte, ville ha svart at det hele handler om kjønnsroller og et system som tvinger alle til å opptre på en bestemt måte enten de er mann eller kvinne, en tenkning som også Watson kommer inn på i løpet av intervjuet, men på den andre siden snakker feminister ofte om voldtekt og partnervold som en bevisst strategi for å holde kvinner nede.

Om opprettholdelsen av kjønnsrollene skyldes et abstrakt system som eksisterer separat fra alle enkelt individer er det vel riktig å si at dette er noe individuelle menn ikke er skyldige i, selv om jeg ikke ser det som logisk å tro at et slikt system kan eksistere.

På den andre siden, om denne opprettholdelsen skyldes at kvinner lever i frykt for menns vold, så er noen menn kanskje bare med fordi de selv frykter vold fra andre menn, men det krever likevel at et flertall av menn truer med eller begår denne volden fordi de vil. Det ville derfor ha vært rart å hevde at du ikke tillegger individuelle menn skyld, dersom du tror på en slik virkelighet. Svaret på spørsmålet må derfor bli: ja, feminister skylder på menn.

For å avslutte dette innlegget med et mer “diplomatisk” spørsmål: Liker feminister at de skylder på menn?

Sannsynligvis ikke, derfor etterrasjonaliseringer som den jeg nettopp tok opp. Jeg tror de fleste feminister har et “utopisk” tankesett der det alltid er nok til alle og det blir mer hvis vi deler, men det endrer ikke de reelle konsekvensene av undertrykt-mot-undertrykker-tenkningen deres.

Kilder

  1. “Why some men have trouble with feminism” (Video) Link: https://www.youtube.com/watch?v=4xWJf8cERoM&t=
  2. Du kjenner henne sannsynligvis som “Hermine” fra de opprinnelige Harry Potter filmene.
  3. Wikipedia Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Syrian_Civil_War#Civilian_deaths
  4. Link: http://archive.vn/ItyiQ
  5. Denne boken finnes f.eks. på Kindle under den engelske tittelen: “We Should All Be Feminists”
  6. “Four Reasons Why Feminism Is Full of Hypocrisy”, en video av Sydney Watson om emnet: https://www.youtube.com/watch?v=Wdc87q8JOqw&t=

Legg igjen en kommentar